Polynesie - rozcestník o Havaji a Francouzské Polynésii


Přejdi na obsah

Úvodní slovo

Články > Hudba > Tahiti, Ostrovy hudby a tance

T A H I T I
Ostrovy hudby a tance
Tomáš Travěnec

ÚVODNÍ SLOVO
Když jsem před mnoha lety, jako mladý student, zaslechl poprvé jednu z polynéských písní, okamžitě jsem byl fascinován její melodií a do nekonečna jsem si její záznam přehrával.

POČÁTKY HUDEBNÍ KULTURY NA TAHITI
Nejstarší hudební formy byly vytvářeny v souvislosti s rituály probíhajícími na místech určených k uctívání bohů, v kamenných amfiteátrech nazývaných marae. Základem marae byla ohraničená kamenná terasa zvýšená nad ostatní terén, v některých případech krytá plochou střechou.

HUDEBNÍ NÁSTROJE
Historické a současné hudební nástroje
Písňové formy (HIMENE, UTE)
Taneční formy ('OTE'A, APARIMA, PA'O'A, HIVINAU)
Taneční soubory

SOUBORY HRAJÍCÍ TAHITSKOU HUDBU
Nejznámější folklorní soubory
Slavné hudební skupiny
České hudební skupiny hrající tahitskou hudbu

VÝVOJ TAHITSKÉHO PÍSEMNICTVÍ
Ačkoliv je kulturní bohatství Tahiti velké a rozmanité, jak vhudby a tance, tak vmýtů, pověstí, hrdinských eposů a obřadů, neexistují bohužel véto části světa žádné staré písemné památky.

MALÝ PŘEHLED PUBLIKACÍ SLEDUJÍCÍCH ROZVOJ TAHITŠTINY
Přehled publikací od roku 1851 do roku 1998

UKÁZKY PŘEKLADŮ TAHITSKÝCH TEXTŮ DO ČEŠTINY
Tahitsko - české texty

ÚVODNÍ SLOVO

když jsem před mnoha lety, jako mladý student, zaslechl poprvé jednu z polynéských písní, okamžitě jsem byl fascinován její melodií a do nekonečna jsem si její záznam přehrával. Od té doby uplynulo mnoho let, mnoho dalších písní jsem slyšel, také je hrával a zpíval. Abych přišel až na jádro věci, učil jsem se tahitský jazyk, některé písně jsem přeložil. Dodnes jsem uchvácen těmito čarokrásnými melodiemi, a jak se postupně seznamuji s dalšími a dalšími, pořád nacházím něco nového. Za těch mnoho let se mi stále vnucuje otázka, co je v této hudbě tak magického, proč nás přitahuje, přestože její interpreti jsou nám tak vzdáleni v nekonečném prostoru?

Proč se nám zdá, jako bychom jim rozuměli a znali je od pradávna?
Myslím, že odpověď na tyto otázky nebude tak složitá. Hudba, o které chceme hovořit, je hudbou, která tryská ze srdce přírodního národa, jenž sice neoplývá bohatstvím, ale umí se rozdělit s radostí a láskou s každým, kdo přichází na jejich ostrovy s dobrými úmysly. V jejich písních cítíme krásnou přírodu a lásku lidí, které se mnohým „civilizovaným“ národům už nedostává. I jazyk, v němž se zpívá, lahodí sluchu.

Proč jsem se zaměřil jen na Tahiti, a ne na celou Polynésii? obrovský prostor, začínající na severu u Havajských ostrovů, končící na jihu na Novém Zélandě, zahrnující na západě ostrovy Samoa, na východě až Velikonoční ostrov, je natolik veliký, že není ani v silách jedince poctivě celou tuto oblast prostudovat. Vzhledem k tomu, že jsem měl k centru Polynésie, k souostroví Tahiti, vždy ten nejvřelejší vztah, že jsem tuto oblast nejvíc poznal, dovolil jsem si zaměřit svoji skromnou práci jen na daný region. Protože však všichni Polynésané nakonec pocházejí z jednoho místa a jejich předkové po dlouhá staletí postupně celý prostor osidlovali, mají mnoho společného i kulturně, a tak co bude řečeno o tahitské hudbě a tancích, v mnohém platí i pro ostatní. Velké vzdálenosti, které jednotlivé ostrovy dělí, samozřejmě způsobily rozdíly nejen jazykové, ale rozdíly i v oblasti umění.

Snažil jsem se popsat počátky hudební kultury v dávnověku a navázat informacemi o jejím rozvoji i v souvislosti s kontakty Tahiťanů s jinými kulturami. Text je doplněn obrázky a také ukázkami nahrávek různých souborů folklorních a hudebních. Nezapomněl jsem ani na naše soubory, jež se orientovaly na interpretaci tahitských písní.

V závěru si dovolím poděkovat všem, kteří mi svou radou, studijními materiály i nahrávkami hudby pomohli tento přehled vytvořit.

V první řadě děkuji svému vzácnému příteli panu Janu Řezníkovi, aktivnímu hudebníkovi, učiteli hudby a sběrateli nahrávek polynéské hudby, který tím, že mi dal k dispozici svůj bohatý hudební archiv, pomohl výrazně moji práci zkvalitnit.

Dále děkuji docentce muzikologie paní Janě Freeman Moulin z univerzity v Santa Barbaře (Kalifornie) za cenné informace z oblasti hudebních nástrojů a tanců Tahiti, novozélandskému muzikologovi panu docentu Richardu Moylemu a dalším. A také děkuji tahitské hudbě, že mne oslovila –
mauruuru – děkuji.

doc. ing. Tomáš Travěnec, CSc.

Publikováno s dovolením redakce internetové podoby literárního týdeníku OBRYS - KMEN
zdroj: http://www.obrys-kmen.cz/ADLAN/D15/index.html


Polynesie o.s. | Aktuality | O nás | Tanec | O Polynésii | Články | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku