Polynesie - rozcestník o Havaji a Francouzské Polynésii


Přejdi na obsah

Tahitské tance

Tanec

První cestovatelé netušili, jak je zasáhne, když poprvé uvidí polynéské tance. Přirozeně to také byla jedna z prvních věcí, kterou misionáři zakázali, když dorazili na ostrovy. Nicméně tančilo se tajně dál. Od padesátých let minulého století došlo k obrození tradičních tanců a nyní jsou jedním z nejlepších vyslanců polynéské kultury.

TYPY TANCŮ
Na Tahiti existuje 5 typů tanců, které se zřídkakdy předvádějí samostatně. Důležité je vědět, že současné performace tance se vztahují k popularizované formě tahitského tance, vyznačují se třesením boků, který nemá žádný tradiční kulturní základ.

OTEA
Působivá, sexuálně podbarvená otea je tím tancem, který se většině lidí vybaví, když se hovoří o tahitských tancích. Hudební doprovod k ní obstarávají výhradně bicí nástroje.
Mužské kroky se od ženských zásadně liší. Muži užívají především nohy, kterými provádějí specifické, velmi působivé pohyby. Základní ženské pohyby tvoří pohupování v bocích, vyvolané intenzivní prací kolen. výrazné jsou i pohyby paží tanečníků.
Sopky, žraloci, historické události nebo legendy - vše se ztvárňuje pomocí rekvizit a představuje základní téma, podle nějž se tvoří choreografie. Tance jsou velmi namáhevé, proto trvají jen pár minut.

APARIMA
Velmi elegantní, expresivní a volně plynoucí tanec. Zhruba popsáno, jde o společný tanec mužů a žen, který vypráví příběh prostřednictvím pohybů rukou a písně. Na rozdíl od otei zde hrají hlavní roli pohyby rukou a paží. Tanečníci pantomimicky předvádějí jednotlivé scény (lidské činnosti ajko pádlování, otvírání kokosů...) někdy s použitím rekvizit. O hudební doprovod se v tomto případě dělí kytara a ukulele, bicí pouze k udání tempa.

HIVINAU
Název pochází z anglické fráze "heave now" ( zvedněte kotvy) a tanec je inspirován pohyby anglických námořníků při vytahování kotvy t moře. Tanec je určen pro větší počet tanečníků, kroky podobné jako u otei, ale méněk omplikované. Bubny spíše udržují tempo.

PAOA
Paoa má prá za pravzor výrobu tapa (oděv z kůry). Klíčovým prvkem tance je dialog mezi vedoucím sólistou a sborem. Sedí se v pollokruhu na zemi, v jehož středu mužský sólový zpěvák recituje pár slov, obvykle část legendy. Členové sboru mu odpovídají a udržují tempo plácáním rukou o stehna.

OHŇOVÝ TANEC
Tento tanec prý pochází ze Samoi a vzhledem ke své působivosti se časato předvádí na hotelových show. Tanečník, vždy muž, žongluje za zvuku bubnů s hořící pochodní, která má zapálené oba konce.

MARKÉZSKÉ TANCE
Markézané mají svou vlastní odlišnou kulturu a vyvinuli typy tanců, které jsou naprosto odlišné od tahitských. Předvádějí se na Markézách výhradně při jejich vlastních svátcích. Nejslavnější z těchto tanců je Haku Manu, který napodobuje pohyb ptáka. K doprovodu se používají jenom bubny, z nichž největší je až 1,5 m vysoký.

autor: Ajna Řezníčková

Polynesie o.s. | Aktuality | O nás | Tanec | O Polynésii | Články | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku