Polynesie - rozcestník o Havaji a Francouzské Polynésii


Přejdi na obsah

Tahitská jména

Články > O Tahity

V tahitštině mají všechna polynéská křestní jména velmi poetický význam, což vysvětluje, že jsou stále více ceněná mimo Polynésii. Polynésie. Takže, pokud chcete mít zajímavý pseudonym nebo pojmenovat své dítě exotickým jménem, můžete se inspirovat níže.
Zdroj: thetahititraveler.com

Jména společná pro muže i ženy:
Aata - Moon happy child - šťastné dítě měsíce
Afaitu - The messenger - posel
Amura - Big smile - velký úsměv
Atea - Open, far away - otevřený, daleko
Etini - Numerous white flowers on the road - bílé květy rozeseté na cestě
Fareani - dotto
Heia - The beauty crowned with feathers - kráska korunována peřím (péřovou čelenkou - korunou)
Heimanu - Birds crown - ptačí koruna
Hoani - Gods' cuddled birds - bohy oblíbení ptáci
Manu - Birds - Ptáci
Manutea - White bird - bílý pták
Moana - The ocean - oceán
Moeava - Sleepnig pass - spící soutěska
Moehau - Peaceful sleep - klidný spánek
Oriata - Cloud dance - tanec mraků
Poema - Deep-Sea Pearl - perla (perla z velkých hloubek)
Purotu - The beautiful child - krásné dítě
Rereau - Gracefully flying bird - půvabně letící pták
Reva - Firmamant -
Teata - Red cloud or the Sky - červený mrak nebo nebe
Tehei - Crown - koruna
Temanava - The welcoming - vítání/ vítající
Temaru - Kings dawn - královo svítání
Temoe - Sunset - západ slunce
Tita - The fruit of the sun - plody slunce/ ovoce slunce
Uira - Lightning - blýskání se/ blesky
Vaea - The king who split the great ocean - Král, který rozdělil velký oceán
Vainui - Big waters - Velké vody
Vaitea - Vaterfall clear water - čisté vody vodopádů


Křestní jména mužská:
Aitu - Priest - kněz/ duchovní
Amana - Sovereign - panovník
Anapa - The sea sparkling under the sun - moře třpytící se v západu slunce
Anui - The big canoe - velká kánoe
Arava - The lusted child - vytoužené dítě
Areiti - The little wave - malá vlna
Arenui - The big wave - velká vlna
Ari - The friendly song of the deep waters -přátelská píseň hluboké vody
Ari'i - Prince - princ
Ariiheiva - The prince of games - princ her
Eperona - Offshore bird - druh ptáka
Fara - Pandanus - pandán
Heimana - Power crown - koruna síly
Heiva - The athlete training for games - atleti trénující na hry (Heiva je svátek trvající cca 1 měsíc, kdy spolu soutěží taneční soubory, hudebníci, tanečníci a zápasníci v různých soutěžích)
Hina - The great-grandsom -
Hiro - God of thieves (from a legend) - Bůh zlodějů (dle legendy)
Hoanui - The big friend - velký přítel
Mana - Power - síla
Manua - The bird messenger of happiness - ptačí posel štěstí
Manuarii - Royal bird - královský pták
Matahi - The elder - starší
Nohoarii - dotto
Nunui - dotto
Ponui - The big night - velká noc
Ra'anui - Highly sacred - Vysoce posvátný
Rahiti - Rising sun - Vycházející slunce
Ra'iarii - The prince of the sky - nebeský princ
Reia - dotto
Ro'onui - dotto
Tahitoa - The first warrior - první bojovník
Tamahere - The loved child - milované dítě
Tane - Man - člověk/ muž
Tapunui - The highly sacred head -
Tauarii - My prince - můj princ
Tehina - The great-grandsom -
Teiki - King child - královské dítě
Teina - The younger brother - mladší bratr
Teiva - The prince of the islands (from a legend) - princ z ostrovů (z legendy)
Temana - Power - síla
Teva - Rain (name of a tribe) - Déšť (název kmene)
Toanui - The great warrior - velký bojovník
Tunui - The great representative - Velký nebo mocný zástupce (ve smyslu reprezentace)
Uranui - The big royal feather - velké královské peří (peří sloužilo jako ozdoba, některé druhy byly vyhrazeny pouze pro šlechtu)
Vane - Feathers oranment - ozdoba z peří
Vetea - dotto


Ženská křestní jména:
Ahuarii - Royal clothe - královský oblékač
Ahu'ura - Red clothe - rudý oblékač
Aiata -The woman who eats clouds - žena, která jí mraky
Anuata - The woman - žena
Eeva - The star that rises in the sky - hvězda, která stoupá po obloze
Erita - Royal coconut of the great valley - královský kokos z velkého údolí
Fetia - Star - hvězda
Heimata - Eyes crown - koruna očí
Heipua - Red flowers crown - koruna z červených květin
Heirani - Sky crown - nebeská koruna
Hemia - Pregnancy goddess - bohyně těhotenství
Hereata - Love cloud - oblak lásky
Hereiti - Little love - malá láska/lásečka
Herenui - Big love - velká láska
Hina - The great-granddaughter (from a legend) - Slavná pravnučka (dle legendy)
Hinatea - The white great-granddaughter - bílá pravnučka
Iriata - dtto
Maeva
- Welcome - Vítejte
Maire - Fern - kapradí
Mairenui - The big fern - velké kapradí
Mamanu - The red birds that nest away - červení ptáci hnízdící daleko
Manahere - Loved, prized - milovaný, ceněný
Manava - Welcome - vítejte
Marania - The very beautiful girl - velmi krásná dívka
Mareva - Canoes bringing presents from an island to an other - kánoe přinášící dárky od ostrova k ostrovu
Maruata - The clouds shadow - stín mraků
Matahina - Goddess eyes - oči bohyně
Meherio - The mermaid - mořská panna
Merehau - Royal government or peace praise - vláda krále nebo motlitba za mír (v pozitivním smyslu blaha)
Merenui - Praise for gods - Motlitba k bohům, chvála bohů
Metetini - The greatly praised princess - Oslavovaná princezna,
Miri - Caress - pohlazení
Moea - Sleeping girl - spící dívka
Moeata - Sleeping cloud - Spací oblak
Moerani - Sleeping sky - Spací nebe
Mohea - The very beautiful princess - velmi krásná princezna
Nanihi - The complete woman - celá žena
Nu'utea - The canoes that pass away - mizící kanoe (v dálce)
Orama - The great vision from the sky or The flame - velká vize z nebe (blesky) nebo plamen
Poe - Pearl - perla
Poehina - The moon goddess pearl - perla měsíční bohyně
Poenui - Big pearl - velká perla
Poerava - Black pearl - černá perla
Puaiti - Little flower - malá květina/ poupě
Puatea - White flower - bílá květina
Puaura - Red flower - červený květ
Ra'ihau - The peaceful sky - klidné nebe
Ra'imere - The sky angel - nebeský anděl
Ra'inui - The big sky without cloud - bezmračné nebe
Ranitea - The clear sky - čisté/jasné nebe
Rarahu - The sun - slunce
Raunui - The big leaf - velké okvětní plátek
Raurii - The flower with little leafs - květ s malými okvětními lístky
Tahiata - Cloud - mrak
Taiana - The one who fears night spirits - Ten, kdo se obává nočníc duchů
Taina - Gardenia flower - Gardenia (květina)
Tania - Polynesian flower - polynéské květina
Taurua - dtto
Tautiare - Freshly gathered flower - čerstvě utržená květina
Tehani - The sweet-smelling caress of flowers - sladká vůně květin, která tě ovane
Tehea - dtto
Teora
- Life - život
Tera - The sun - Slunce
Tevai - Hidden cave sacred water - skrytá jeskyně posvátné vody
Titaina - Little flower - malá květina
Titaua - Gods invited sovereign - bohy pozvaný panovník
Tuianu - dtto
Tumata
- dtto
Unutea - dtto
Urarii
- Little feather - peříčko
Vaea - Peace - mír
Vaiana - High stone cave water - jeskynní voda z hor/ vysokých skal
Vaianu - Fresh water - čerstvé vody/ čerstvá voda
Vaiata - The princesses morning bath - ranní koupel princezny
Vaihere - Love water - voda lásky
Vaimiti - The sea water - mořské vody
Vairea - Joyous water - radostné vody
Vaite - The pure soul of the divine child - čistá duše božského dítěte
Vaitiare - Water flower - Vodní květ

Polynesie o.s. | Aktuality | O nás | Tanec | O Polynésii | Články | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku