Polynesie - rozcestník o Havaji a Francouzské Polynésii


Přejdi na obsah

Havajské tance

Tanec

Hula je komplexní uměleckou formou, ve které se používá mnoho pohybů rukou znázorňující aspekty přírody - voda, déšť, vítr, ale i lidské emoce - láska, zloba nebo historické a mýtické události.
Hula je tančeno s prožitkem a má přinášet radost z pohybu a tance.
Hula se tančí na luau a dalších festivalech.
Hula znamená tanec a dá se odvodit z polynéského a indického tance.

Nejzajímavější je zrod samotného tance. Velmi dávno, bohyně ohně Pele, řekla své mladší sestře jménem Laka, aby jí bavila, protože se nudí. Na to se Laka zvedla a začala se velmi krásně pohybovat a vyjadřovat události, které jim oboum byly známé. Pele byla okouzlená, když Laka předváděla vítězství krále Kamehameha. Také předváděla proudící vítr boha Laama'oma'o. Popisovala stromy, květiny, vodopády a hvězdy. Opěvovala boha Kuula, boha moře, svými pohyby představujícímí vlnění oceánu. Pele tleskala a byla fascinována. Tehdy se zrodila hula a Laka se stala bohyní huly.
Dlouho platila přísná pravidla. Pouze duchovní muži a ženy mohli tančit hula, protože ta byla posvátná. Za dlouhé roky se hula začala dostávat i mezi obyčejný lid a stávala se více neformální a byla tančena i pro zábavu. Dalšími velkými změnami prošla hula při evropských kolonizacích. Do huly přibyly nové motivy a i hubda, která tance doprovázela se změnila a obohatila.

Hula je tanec doprovázený chvalozpěvem nebo písní. Píseň, nápěv či chvalozpěv se nazývá
mele.

Existuje mnoho stylů a variant tance hula. Obecně je můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Starodávný nebo tradiční styl
hula - kahiko, hula z před kolonizačního období. Je doprovázen nápěvem a původními hudebními nástroji. Současný nebo moderní tanec hula - auana, který je ovlivněn západní civilizací v 19. a 20.století . Je doprovázený písněmi a moderními hudebními nástroji jako jsou kytara, ukulele nebo basa.

Hula se učí ve školách, které se nazývají halau, učitel se nazývá kumu hula, kde kumu znamená zdroj vědomostí a znalostí. Ačkoliv máme další tance, které pocházejí z dalších Polynéských ostrovů (Tahiti, Samoa, Tonga a Aotearoa - Nový Zéland), hula je původní unikátní tanec náležící havajským ostrovům.

HULA KAHIKO
Představení hula kahiko se provádí v národním sopečném parku na Havaji. Hula kahiko zahrnuje množství stylů a nálad od vážných a obřadných až po motivy lehkomyslné a frivolní.
Mnoho tanců hula bylo vytvořeno kvůli uctívání náčelníků a konaly se na jejich počest nebo pro pobavení. Vážná forma tance hula byla ovšem považována za náboženský obřad, který měl přísná pravidla. Jakožto slavnostní ceremonie se hula prováděla na heiau, chrámových terasách, kdy i drobná chyba během vystoupení se brala jako pokažení celého ceremoniálu. Taková chyba se dokonce považovala za nepříjemné znamení či zlý osud a mohla mít nepříjemné následky.Tanečníci, kteří se učili tanec hula samozřejmě během nácviku udělali mnoho chyb. Během učení byli odloučeni od ostatních a přijati pod ochranu bohyně Laka.
Obřad, který značil, že úspěšně zvládli tanec Hula, znamenal konec odloučení od ostatních. Hula kahiko se dnes tančí za doprovodu historických zpěvů a chorálů. Mnohé z nich jsou charakteristické strohostí, vážností, tradičními kostýmy a úctou k duchovním kořenům.

autor: Ajna Řezníčková

Polynesie o.s. | Aktuality | O nás | Tanec | O Polynésii | Články | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku